22.01.2010

Kaç fırın ekmek yemek lazım?

Kimse kusura bakmasın ama Özer'in, Alex'in sol taşağı olabilmesi için 2-3 yıl içinde 5 fırın ekmek tüketmesi gerekir.

20.01.2010

Zıçtırmayın lan aaaacanıza!

Bırakın ne bok yiyorsa rahat rahat yesin. Her rahatsız kişiliğin peşinden koşmak zorunda mısınız lan maynak herifler?

18.01.2010

Haiti depreminin sırrı çözüldü!

Nuh Gönültaş adlı zeka kübü olayı çözmüş. Herşey Voodoo yüzünden olmuş aslında. Haiti'de kendi çapında büyücülük oynayan yarı akıllı tiplere çok kızan Allah, Haiti'yi bir güzel sallamaya karar vermiş. Her şeyi bilen her şeye gücü yeten Allah'ın böyle dahiyane bir çözüm bulmuş olması çok normal bir şey. Olay budur işte. Bazı dingiller de böyle olayları görüp hala Allah'a inanmıyorlar ya pes doğrusu.

17.01.2010

"mençıstır" değil "mençestır"

"Manchester" kelimesi Türklerin çok büyük bir bölümü tarafından "mençıstır" şeklinde okunuyor. Hatta bu kelimeyi "mançester" şeklinde telafuz eden Ali Şen dışında başka kimseden farklı bir telafuz duymadığımı da rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette farklı telafuz edenler olabilir ama ben hiç rastlamadım.

Kelimenin doğru telafuzunu bulmak aslında çok da zor değil. Kelimenin içideki "chester" bölümünün "çıstır" değil de "çestır" olarak telafuz edimesi gerektiğini bulmak aslında hiç de zor değil. Baş tarafı zaten belli olduğuna göre ortaya doğal olarak "mençestır" çıkıyor.

4.01.2010

İnsan insana yapmaz!

Tarih: 06.11.2007
Kupa: UEFA Champions League (Futbolda Avrupa'nın 1 numaralı kupası)
Takımlar: Liverpool FC - Beşiktaş JK
Olay: Liverpool, Beşiktaş'ı 8-0 yeniyor.
Tarih: 28.10.2009
Kupa: Eurloleague Women (Bayan basketbolda Avrupa'nın 1 numaralı kupası)
Takımlar: Ros Casares Valencia - TTT Riga
Olay: Maçın sonucu 118-38
Tarih: 17.12.2009
Kupa: Cev İndesit Champions League Women (Bayan voleybolda Avrupa'nın 1 numaralı kupası)
Takımlar: RC Cannes - Volley Bergamo
Olay: Son seti Cannes 25-7 kazanıyor.

Kuran'daki mucize iddiaları üzerine

Mucize iddialarının incelendiği yeni bir site kuruldu: MucizeYalanları.com. Sitenin amacı şöyle açıklanıyor:
‘Din’in son yıllarda kârlı bir kazanç kapısı haline gelmesi yayın ve internet dünyasında birçok ‘mucize keşifçisi’ yarattı ve keşfedilen bu mucizeler inanç dünyasının belirleyicisi olmaya başladı.

Halkın inançlarını basit ve sahtekârca sömürmeyi amaç edinen bu mucize kaşifleri, tüm yaşamsal riskleri raiting uğruna göze almaktan çekinmeyen medya aracılığıyla toplumda saygın yerler edinmekte gecikmedi. “Tüm bilimsel keşiflerin -bir biçimde- dinin temel kaynaklarında çağlar öncesinden haber verildiği” iddiasını taşıyan bu mucizeler, direkt ve dolaylı birçok farklı sonuca yol açmakta, insanlığın ortak kazanımlarından olan seküler ve rasyonel bakış açısı karşısında ideolojik bir duruşun kitlesel zeminini sağlamlaştırmakta…

Bu gelişme -aynı zamanda- “halkın inancından egemenin dinine dönüşen İslam’ı” geniş yığınları yönetmenin en elverişli araçlarından birisi haline getirmekte…

Geçmiş müfessirlerin yorumlarına gidilir, buralardan bir ipucu elde edilmezse son çare olarak Arap dilinin sentaks ve etimolojisine başvurulur. Arapça’nın esnekliği ve bir zamanlar bir medeniyetin taşıyıcısı olması bu yorumlardaki her bir sözcüğe farklı anlamlar yükleme imkânı vermektedir. Yorumcu, dilin bu özelliklerini istismar ederek daha önce kafasına koyduğu anlamı bir şekilde buluverir. Bu yeni anlamın özde nassların esas vermek istediği mesajla bir ilgisi olmayabilir. Ancak böyle bir anlama da işaret ettiği, yorumcu tarafından, kutsal kitabın ilahi yapısının bir kanıtı biçiminde takdim edilir. Bu yaklaşım günümüze kadar birçok İslam düşünürü tarafından benimsenmiştir. Bazen bunlara ‘reformcu’ lakabı verilir. İran’da Abdulkerim Suruş ile Türkiye’de Yaşar Nuri Öztürk bu ekolün halihazırdaki temsilcileridir.

Prof. Dr. Yasin Ceylan’ın “İslam Ve Diğer Herşey” makalesindeki tespitlere katılmamak mümkün değil. Ne var ki Adnan Oktar, Ömer Çelakıl ve Edip Yüksel gibi kâşiflere her geçen gün yeni isimler eklenmekte..

Peki gerçekte kutsal kitaplar mucizeler içerir mi ya da iddia edilen mucizelerin gerçeklikle ne kadar ilgisi var?

Bizler Turan Dursun Sitesi olarak mucize iddialarını aklın-bilimin ışığında mercek altına almaya çalışacağız. Yöntem olarak ikili bakış açısı yeğleyeceğiz: Birincisi mucize iddialarının dayanağı olan konuların İslami bakışla eleştirilmesi (ki bunun amacı Arapça’nın tercüme yoluyla çarpıtılmasına ve istenilen anlamların yüklenmesine dikkat çekmek olacaktır), ikinci yaklaşımımız ise mucize iddialarının tarihsel bir perspektifle bilim ışığında incelenmesidir.

Öncelikle mucize iddialarının ‘etkileyici’ olanlarını mercek altına alacağız. Vaktimiz ve imkânlarımız elverdiğince yeni mucizelere de yer vererek gerçekleri gün ışığına çıkarmayı düşünüyoruz. Bu anlamda da okuyucularımızın aktif katılımını ve eleştirilerini bekliyor olacağız.

Yaratılış Atlası'nın evrimi

Agnostik.org'dan:
Harun Yahya evrimi reddedebilir ama kendi kitabının evrim geçirmekte olduğu bir gerçek! Atlasın yeni kopyalarında gerçek canlı fotoğrafı diye sunulan plastik yem fotoğrafları kaldırılmış.

Yazının devamı ->>