9.08.2009

Hariçten okunan gazeller (2)

Suat'ın yazdıklarını incelemeye devam edelim:
Embriyo çizimleri ile oynayarak “bireyoluş soyoluşun tekrardır” hikmeti yumurtlayan Heackel’in sahte çizimlerini 100 yıla yakın evrim kanıtı olarak kakalamaya çalışanlar da aynı çizginin devamıdır. Ders kitaplarına kadar girmiş bu sahte kanıt ancak onyıllar sonra kitaplardan çıkarılmıştır. (Aslen çizimler doğru da olsa kanıt sayılmaz çünkü salt homolojidir bu. Böyle bir garabet.)
Oysa bu çizimlerin sahte olduğuna yönelik kuşkular daha 20′lerin başında dile getirilmiş ama bu kuşkular muhtemelen aynı biçimdeki darwinist terörizm nedeniyle kabul görmemiş bir 30 yıl daha çocuklara evrim kanıtı diye pazarlanmıştır. Hala günümüzde bu çizimleri evrim kanıtı sanan, isimlerinin önünde bol akademik ünvan bulunan cahiller mevcuttur üstelik!
Haeckel'ın çizimlerinin Darwin'in görüşleriyle uzaktan yakından bir ilgisi olup olmadığına bakalım ilk olarak. Darwin'in en önemli kitabı olan Türlerin Kökeni'nin ilk baskısını 1859, altıncı ve son baskısını ise 1872'de yayımlanmıştır. İnsanın Türeyişi ise 1871'de yayımlanmıştır. Ernst Haeckel'ın tekrarlama teorisi veya biogenetik kanun olarak bilinen ve kısaca Suat'ın da ifade ettiği gibi "bireyoluş soyoluşun tekrardır" veya "gelişim soysal kökenin tekrarlanmasıdır" şeklinde özetlenebilecek görüşlerini ilk olarak 1866'da ortaya koymuştur. Embriyo çizimleri ise ilk defa 1874'te yayımlanmıştır. Kısaca Darwin'in görüşleri hiçbir şekilde Haeckel'in yanlış teorisi ve hatalı çizimlerine dayanmamaktadır.

Peki gerçekten de Haeckel'in görüşleri ve/veya çizimleri bilinçli olarak insanları kandırmak için evrim delili olarak gösterilmeye çalışılmış mıdır? Bu da maalesef doğru değil. Haeckel'in biogenetik kanunu ortaya çıktıktan sonra devamlı olarak eleştirilmiş ve kabul görmemiştir. Aşağıdaki bilim insanları belirtilen yıllarda Haeckel'in görüşlerine açıkça karşı çıkmıştır:
  • Adam Sedgwick, 1894
  • William Garstang, 1922
  • Gavin de Beer, 1958
  • William Ballard, 1976
  • Stephen J. Gould, 1977
  • Richard Elinson, 1987
  • Jane Oppenheimer, 1987
  • Michael Richardson, 1995
  • Stephen J. Gould, 2000
Çizimler konusunda ise maalesef bazı hatalar yapılmış. Özellikle de bazı ders kitaplarında. Bazı biyoloji ders kitapların embriyolojiyle ilgili bölümlerde Haeckel'in çizimleri veya daha sonra ortaya çıkan Haeckel'inkilere dayanan benzer çizimler yer aldığı doğru. Ama teknolojinin gelişmesiyle artık çizimlerin yerini fotoğraflar alıyor ve böylece hatalar düzeltiliyor.

Embriyo fotoğraflarından elde edilen veriler, açık şekilde evrim teorisi destekler yöndedir. Kaldı ki evrim gerçeğini ve evrim teorisini destekleyen o kadar çok su götürmez delil var ki Haeckel'in 100 yılı geçkin hatalı çizimlerinin evrim teorisinin doğruluğundan şüphe edilmesine neden olması garip bir durum. Suat, bu çizimleri "evrim teorisinden kuşku duymak için son derece haklı nedenler" içinde göstermiş ki bu bana açıkçası komik geliyor.
Daha ötesi E. Penissi’nin Sciense’deki bir makalesine göre Haeckel çizimlerinin sahte olduğunu daha yüzyılın başında itiraf etmiş ama bu itiraflar çizimlerin 1901′de bir kitapta kullanılmasından sonra ortadan kaybolmuş. Ve tam 50 yıl boyunca bu sahtekarlık bilinmesine rağmen ders kitaplarında gerçek diye okutulmuş. İşte ideoloji uğruna zaman zaman sahtekarlıkları bile böylesine kullanan müntesiplere sahip bir teori ile karşı karşıyayız. Nasıl olur da kolayca ‘bilimsellik’ iddiasında bulunulabilir?
Elizabeth Pennisi'nin yazısı, Michael K. Richardson ve arkadaşlarının ortaya koyduğu fotoğraflara ve yazdıkları makaleye dayanıyor. Peki aynı Michael K. Richardson ve arkadaşları Haeckel'in çizimleri için başkaca neler söylüyor bakalım:
Bizlerin bazısının yardımcı yazar olarak yer aldığı ve Elizabeth Pennisi tarafından da konu edilmiş (Araştırma Haberleri, 5 Eylül 1997 s. 1436) yeni bir çalışma, Ernst Haeckel tarafından geçen yüzyılda yayımlanmış embriyo çizimlerindeki hataları inceledi. Çalışmamız, ulusal kanalda yayımlanan bir tartışma programında Evrim Teorisine saldırmak ve evrimin embriyolojiyi açıklayamayacağını göstermek için kullanılmıştır. Bizler bu bakış açısına kesinlikle katılmıyoruz. Embriyolojiden elde edilen bulgular Darwinci evrim ile tamamen uyumludur. Haeckel’in tanınmış çizimleri, uzun zamandır bilinen Yaratılışçı bir tartışma konusudur. (Bu çizimlerin) ilk sürümleri, farklı omurgalı türlerinde oldukça benzer görünen genç embriyoları gösterir. Temelde, Haeckel haklıydı. Bütün omurgalılar (notokorda, vücut bölmeleri, farinks keseleri içeren) benzer bir vücut taslağı geliştirirler. Bu ortak gelişme planı, ortak bir evrimsel geçmişi yansıtır. Bu bilgi, farklı hayvanlardaki gelişimin ortak genetik mekanizmalar tarafından kontrol edildiğini bildiren çok yeni ve önemli kanıtla da uyumludur. (Richardson, M. K., "Haeckel, embryos, and evolution," Science Vol. 280, no. 5366 (May 15, 1998) p. 983, 985–986.)
Yine aynı Michael K. Richardson 2002 yılında yayımlanan Haeckel's ABC of evolution and development başlıklı makalesinde şöyle diyor:
Haeckel’in çok eleştirilen embriyo çizimleri, filogenetik hipotezler, eğitime destek ve evrime kanıt olmaları açısından önemlidir. Çizimlerle ilgili bazı eleştiriler mantıklı ve akla yatkın iken, diğerleri daha çok art niyetlidir. (Richardson, M. K. & Keuck, G. (2002) "Haeckel's ABC of evolution and development," Biological Reviews (2002), 77: 495–528)
Linkini verdiğim bu makale olayı her açıdan inceleyen, bu konudaki en detaylı araştırma ve inceleme yazısı gibi gözüküyor. Konuyu önemseyen ve hakkında birşeyler konuşmak isteyen herkesin bu makaleyi okuması gerektiğini düşünüyorum. "Haeckel kıçından çizimler uydurmuş, yaptığı çizimlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yok, tuvaletteyken aklına gelenleri çizmiş" türde tamamen şehir efsanelerine dayalı absürd yorumlardan kurtulmak ve çizimler hakkındaki gerçeklerle yüzleşmek için bu makalenin mutlaka okunması gerekir. "Adam sahtekar işte, işkembeden sallamış birşeyler, yobaz darwinist teröristler de işlerine geldiği için yanlış olduğunu bile bile kabul ediyorlar ve masum, saf çocuklara okullarda sinsice bunları gerçekmiş gibi gösterip beyinlerini yıkamaya ve evrim yalanını aldatmacayla kabullendirmeye çalışıyorlar" tarzında bir yaklaşım, en hafif tabirle insanın kıçıyla gülmesi gereken bir hezeyandan ibarettir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder